Virtaustekniikka R2018

Varastossa

49,00 €

Verkkokauppaan

 

Tuotteen tiedot
Kirjailija: Martti Pulli
Kustantaja: Tammertekniikka
Kieli: Suomi
Sivumäärä: 350
Asu: Pehmeäkantinen
Painos: 3. uusittu ja laajennettu painos
Julkaisuvuosi: 2018
Tuoteryhmä: Rakentaminen, konetekniikka, fysiikka

Tuotteen kuvaus
Virtaustekniikka R2018-oppikirjassa käsitellään nykyaikaisen yhdyskuntakehityksen kannalta keskeisiä vedensiirtojärjestelmiin liittyviä asioita. Uudistettuun ja laajennettuun toiseen painokseen, Virtaustekniikka R2018, on lisätty runsaasti käytännön esimerkkejä ja teoriajohdantoja. Merkittävä laajuuden lisäys on energiatehokkuuden käsittelyssä, joka on nykyajan tärkeimpiä trendejä kaikkialla maailmassa.

Yhdyskuntien väestönkasvu ja keskittyminen sekä teollisuuden kasvu ja kehitys johtavat yhä suurempiin käyttövesi- ja jätevesimääriin, keskitettyihin vedenkäsittely- ja kulutusalueisiin. Veden kulutus- ja käsittelykohteet sijaitsevat usein kaukana raakavesilähteistä ja jätevedet käsitellään usein keskitetysti suuremmilla laitoksilla.

Tämä kaikki, yhdistettynä laadullisesti hyvien raakavesilähteiden ehtymiseen tai ympäristöongelmien aiheuttamaan lisääntyvään vesipulaan, johtaa sekä puhtaan käyttöveden ja jäteveden kaukosiirtotarpeiden lisääntymiseen lähes kaikkialla maailmassa.

Veden kaukosiirtoon liittyy monia teknisesti haastavia toiminnallisia ja energiataloudellisesti merkittäviä näkökohtia, joista viimeksi mainittu liittyy varsin keskeisesti myös ilmastomuutokseen liittyvään problematiikkaan.

Vedensiirron, -jakelun ja -säädön toiminnallinen suunnittelu on kasvava ja kehittyvä insinööritieteen alue. Tämä kirja on tarkoitettu hahmottamaan ongelmia ja etsimään niihin ratkaisumalleja sekä osoittamaan näkökohtia, joita on otettava huomioon vedensiirtojärjestelmiä toteutettaessa.

Kirja on tarkoitettu suunnittelijoille, vesien siirtoon ja sen hallintaan osallistuville päättäjille, opiskelijoille, käyttäjille, laitetoimittajille ja urakoitsijoille.

Kirjan eräs keskeinen tavoite on toimia opiskelijalle helpottavana askeleena oppilaitoksesta työelämään. Kirja sivuaa opiskeluvaiheessa teoreettisesti käsiteltyjä aiheita ja liittää käytännössä toteutettuihin tai toteutettaviin insinöörityöskentelyn sovellutuksiin.

Kirjan sisältö rakentuu viidestä pääluvusta, joista toisessa esitetään katsaus toiminnallisen suunnittelijan työn sisältöön, virtausteknisiin ja virtauslaiteteknisiin teorioihin ja käsitteistöihin. Kolmannessa luvussa käsitellään suunnittelijan työkaluja ja neljännessä luvussa toiminnalliseen suunnitteluun liittyviä tehtäviä muutaman suunnitteluesimerkin avulla.

Virtaus- ja laitetekniikkaan liittyvää teoreettista taustaa käsitellään niiltä osin kuin se toiminnallisen suunnittelun kannalta on katsottu tarpeelliseksi. Kirjan lukijalta edellytetään virtausteknisten laitteiden ja ilmiöiden perustietojen tuntemusta.

ISBN-13: 978-952-5491-91-3

 

Paineisku-artikkeli, joulukuu 2016