Vauvan hoitotyö

Varastossa

36,00 €

vieroitusoireinen vauva ja vanhemmuus

 

Tuotetunnus: 978-952-7394-16-8

Ilmestymisaika: 1.3.2024

 

VERKKOKAUPPAAN

 

Kirjassa tarkastellaan vieroitusoireisen vauvan ja äidin sekä vanhempien hoitotyötä aikana, jolloin vauva kärsii vieroitusoireista ja on sen vuoksi sairaalahoidossa.

 

Kirjassa kiinnitetään huomio niihin erityispiirteisiin, joita tämän potilasryhmän hoitotyöhön liittyy. Kirjan lähtökohtana on tieto siitä, että päihteille sikiöaikana altistunut vauva tarvitsee tukea aistitoimintojen jäsentymiseen, joka on edellytys mielekkäälle käyttäytymiselle, vuorovaikutukselle ja kehitykselle. Kirja nostaa tarkasteluun myös päihteitä käyttävän äidin tai vanhempien vanhemmuuden tukemiseen liittyviä erityistä huomiota edellyttäviä seikkoja kuten esimerkiksi stigma ja traumatietoinen ohjaus.

 

Kirjan rakenne etenee päihteiden sikiövaikutuksia kuvaavasta tutkimustiedosta arkisiin hoitotyön käytäntöihin ja auttamismenetelmien kuvauksiin. Kirja vastaa ajankohtaiseen tarpeeseen yhdistää tutkimustieto päihteistä, niiden vaikutuksista sikiöön, vauvaan ja vanhemmuuteen kokonaisuudeksi, joka palvelee vieroitusoireisen vauvan ja perheen hoitotyötä ja sen kehittämistä sosiaali- ja terveydenhuollossa.

 

Kirjan tavoitteena on antaa kokonaiskuva vieroitusoireisen vauvan ja perheen hoitotyöstä ja sen perusteista sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, opiskelijoille, opettajille ja kaikille niille moniammatillisen palveluketjun toimijoille, jotka työssään kohtaavat päihteitä käyttäviä raskaana olevia naisia, vieroitusoireisia vauvoja ja heidän vanhempiaan.