Tekninen matematiikka 2

Varastossa

28,00 €

VERKKOKAUPPAAN

Kirjailija: Lehtola, Rantakaulio
Kustantaja: Tammertekniikka
Kieli: Suomi
Sivumäärä: 221
Asu: Pehmeäkantinen
Painos: 1. uusittu painos
Julkaisuvuosi: 2012

Tuotteen kuvaus

Tekninen matematiikka 2 on tarkoitettu insinöörikoulutuksen matematiikan opiskelun alkuosan kurssimateriaaliksi. Tavoitteena on ollut, että kirjassa olisi riittävästi teoriaa ja perustehtäviä ammatillisen koulutuksen saaneille ja toisaalta kyllin haastavia tehtäviä  lukiopohjaisille opiskelijoille. Tehtävien joukossa on runsaasti käytäntöön liittyviä tehtäviä, jotka motivoivat opiskelijaa
itseopiskeluun. Kirja on ollut käytössä ammattikorkeakou-luissa jo useita vuosia.

Oppikirjan uudistettu painos kirjoitettiin matematiikan opettajilta kerätyn palautteen perusteella. Teoriaosuutta on pyritty kehittämään niin, että se olisi helpommin opiskelijan omaksuttavissa.


Opiskelijalta ei oleteta esitietoja matematiikasta, vaan kirja alkaa lukujen laskusäännöistä. Kirjaan on myös lisätty seuraavat oleelliset tekniikan matematiikan osa-alueet: trigonometria, vektorit ja matriisit.