Tehoelektroniikan perusteet

Varastossa

28,00 €

VERKKOKAUPPAAN

 

Kirjailija: Lauri Hietalahti

Kustantaja: Tammertekniikka
Kieli: Suomi
Sivumäärä: 124
Asu: pehmeäkantinen
Painos: 2. painos
Julkaisuvuosi: 2011

Kirja on tarkoitettu tehoelektroniikan opintomateriaaliksi sekä oppaaksi alasta kiinnostuneille ja jo alalla työskenteleville. Tavoitteena on ollut, että kirjassa olisi riittävästi teoriaa ja perustietoa tehoelektro-niikan komponenteista, kytkennöistä, ominaisuuksista ja järjestelmistä sekä käyttötavoista. Tehoelektroniikan ymmärrys edellyttää vahvaa tietoa sähkötekniikasta, sen ilmiöistä, ilmiöiden mallintamisesta ja laskennasta.

Tehoelektroniikka on kehittynyt huimaa vauhtia, kuten yleinen elekt-roniikka ja sulautetut järjestelmät, viimeisten vuosikymmenten aikana. Tehoelektroniikan tarkoituksena on tehon ohjaus erilaisille kuormalait-teille, joista tyypillisin on pyörivä sähkömoottorikäyttö.

 

Tehoelektroniikan merkitys sähköenergiasiirrossa kasvaa ja
sovelluskohteiden määrä lisääntyy. Yksi syy tähän on, että laitteistoilla
voidaan parantaa energiataloudellisuutta paremman ohjattavuuden ja hyötysuhteen op-timoinnin avulla verrattua perinteisiin ratkaisuihin. Uusiutuvaa energiaa tuottavat laitteet, kuten tuulivoimalat ja aurinkoenergian keräimet, on mahdollista kytkeä sähköverkkoon ja säätää niiden toimintaa hallitusti tehoelektroniikan avulla. Tehoelektroniikalla ohjataan kiinteistöjen ilmastointijärjestelmiä,
jotka aikaisemmin toteutettiin suoraan verkkoon kytketyillä moottoreilla. 

 

Sähkökäyttö- ja hybriditekniikka, jota sovelletaan ajoneuvoissa ja työkoneissa, perustuu tehoelektroniikan käyttöön moottoreiden ja energiavarastojen ohjauksessa.

Suomessa on erittäin vahvaa tehoelektroniikan osaamista ja teollista tuotantoa. Tämän sähköteknisen alan liikevaihdosta yli 90 % tulee viennistä. Tehoelektroniikan markkinat ovat kasvaneet jopa aikoina,
jolloin muu teollinen toiminta on ollut taantumassa.

Kirja antaa perustietoa tehoelektroniikasta ja sen sovellusmahdollisuuksista. Toivottavasti kirja innostaa jatkamaan
tutustumista te-hoelektroniikan kasvaviin mahdollisuuksiin.

ISBN-13: 9789525491739