Oppimisen johtaminen työelämässä

Varastossa

44,00 €

VERKKOKAUPPAAN

Kirjailija: Jouni Suominen

Sivuja: 394

Painos: 1. painos

Julkaistu: elokuu 2023

 

Oppimisen johtaminen työelämässä -kirjassa käydään läpi työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjausta koskevaa metatason teoriataustaa. Kirjoittajan käsityksen mukaan juuri tämän tyyppistä oppimisen johtamista koskevaa tietoa tarvitaan yhä enemmän tulevaisuuden työpaikoilla ja laajemminkin työelämässä.

 

Johtamisella ja tietynlaisella vallankäytöllä voidaan tunnetusti vaikuttaa merkittävällä tavalla organisaation työilmapiiriin. Parhaimmillaan voimaantunut työyhteisö saa ihmeitä aikaan. Tällaisesta yhteisöllisestä ja kasvuorientoituneesta ilmapiiristä on käytetty usein myös nimitystä yrittäjämäinen ilmapiiri.

 

Sivistysteorioihin pohjautuvan kasvatustieteellisen tiedon mukaan pedagogisen toiminnan avulla voidaan vaikuttaa siihen, miten ihmisen persoonallisuus kehittyy. Tämä koskee kaikkea lähipiirissä tapahtuvaa sosiaalista toimintaa, mutta myös työpaikalla tapahtuvaa oppimisen ohjausta. Isossa kuvassa kyse on silloin juuri tässä kirjassa esitetystä oppimisen johtamisen tematiikasta.

 

Tutkimusten mukaan ihmisen praktinen itsesuhde kehittyy positiivisella tavalla hegeliläisen tunnustuksen kamppailun yhteydessä. Kirjassa tuodaan myös esiin vallankäytön (kasvatuksen ja johtamisen) patologisia muotoja, joilla on suuri merkitys siinä, muodostuuko työpaikoilla kasvua ja oppimista tukeva ilmapiiri.

 

Tässä kirjassa sanoja ”oppiminen” ja ”kasvatus” lähestytään poikkitieteellisellä otteella ja tavoitteena on haastaa länsimaissa yleistynyt kartesiolainen maailmankuva, jossa ihminen nähdään enemmänkin oman onnensa seppänä, joka autopoieettisena persoonana ottaa vastuun omasta kasvustaan ja kehittymisestään.

 

Kirjan aihealueet on suunnattu ammatillisia opintoja ohjaaville kouluttajille ja opettajille sekä työpaikkojen koulutusvastaaville ja henkilöstöpäälliköille, joiden tehtävänä on kehittää henkilöstön osaamista ja henkisiä voimavaroja kohtaamaan erilaisia globaalitalouden haasteita työelämässä.

 

ISBN: 978-952-7394-15-1