Kalsariduunit

Varastossa

26,00 €

Verkkokauppaan

 

Etätöistä eli kalsariduuneista on kasvanut koronan myötä työelämää vahvasti muuttava työntekomalli. Liki kaikki kynnelle kykenevät lähtivät etätöihin koronapandemian leviämisen estämiseksi. Suomesta tulikin kerta heitolla maailman johtava etätyömaa. Tämän mahdollisti maamme varsin kehittynyt tietotekninen valmius ja osaaminen.

 

Oleellista on, mitä tapahtuu koronan jälkeen. Tuleeko etätyöstä uusi normaali ja mitkä ovat etätyön lisääntymisen vaikutukset työelämän ohella laajemminkin yhteiskuntaan? Nämä ovat keskeisiä kysymyksiä. Näihin kysymyksiin tämä kirja pyrkiikin löytämään vastauksia sen lisäksi, että kirjan fokuksena on me-
nestyksellisen etätyön toteutus.

 

Kalsariduunit on näkökulmaltaan varsin laaja-alainen. Se tarkastelee etätyötä niin työntekijän kannalta kuin myös yritysten näkökulmasta. Sen lisäksi se peilaa lisääntyvän etätyön vaikutuksia yhteiskuntaamme. Joka tapauksessa varmaa on se, että etätyö ja sen vaikutukset tulevat näkymään yhteiskunnassamme varsin laajalti. Kalsariduuneissa ei nimittäin ole missään nimessä kyse vain töiden siirtämisestä pois työnantajan tiloista.

 

Kirjan oleellinen elementti on kalsariduuneja tekevien tarinat. Ne peilaavat sitä todellisuutta, minkälaisena etätyö käytännössä ilmenee. Tähän liittyy myös muutamat etätyötä vahvasti hyödyntävien yritysjohtajien näkemykset etätyöstä työnantajan kannalta. Niistäkin ilmenee hyvin, että etätyössä on paljosta muustakin kysymys kuin vain siitä, missä paikassa työt tehdään.

 

Kirjan kirjoittaja KTM Timo Rope on tietokirjailija ja yrittäjä, jolla on vahva kytkös työelämän ilmiöihin. Hänen edellinen kirjansakin liittyi samaan aihepiiriin. Rope onkin nähnyt par'aikaa elettävän yhtä työelämän suurimmista murrosjaksoista vuosikymmeniin. Siihen liittyy mm. yrittäjämäisyyden lisääntyminen työelämässä ja nyt myös etätyön erittäin merkityksellinen asema. Kirja onkin yksi puheenvuoro pyrittäessä hahmottamaan sitä suuntaa, mihin työ-
elämä on menossa ja mitkä ovat näiden vaikutukset muuhun yhteiskuntaan.

 

ISBN: 978-952-7394-08-3