Kevytyrittäjyys työelämän muutoksessa

Kevytyrittäjyys on noussut viimeisen viiden vuoden aikana erääksi keskeiseksi uudeksi työnteon muodoksi. Se liittyy muutokseen, joka voidaan kiteyttää niin, että olemme siirtyneet yrittäjämäiseen yhteiskuntaan. Se näkyy myös vahvasti erilaisten uusien työntekomallien muodostumisessa. Väärin ei ole sanoa, että kevytyrittäjyys on näistä keskeisin.


Kevytyrittäjyys työelämän muutoksessa asemoi kevytyrittäjyyden työelämän muutokseen peilaten niitä moninaisia syitä ja taustoja, mitkä ovat kevytyrittäjyyden ja laajemminkin

työelämän muuttumisen takana. Kirja ei ole siis mikään kevytyrittäjän opas, vaikka kevytyrittäjä varmasti saa teoksesta monia merkittäviä
tietoja toimintansa perustaksi, kun kevytyrittäjyyden anatomiaa kirjassa peilataan Kirjan oleellinen elementti on kevytyrittäjien tarinat sekä
tutkimustulokset kevytyrittäjyydestä ja sen toimivuudesta. Samoin kirjassa peilataan kevytyrittäjyyttä yhteiskuntaan Verottajan , ELYn,
TEMin, bisneslogiikan ja alan järjestötoimijoiden näkökulmasta. Se tuottaa merkittävää sisältöä kevytyrittäjyyden toimivuuteen
ja myös suomalaisen työelämän muutoksen ymmärtämiseen

Kirjan kirjoittaja KTM Timo Rope on tietokirjailija ja yrittäjä. Hänen toimintansa yksi keskeinen ankkuri on yrittäjyys ja sen edistäminen. Lisäksi yhteiskunnallisena keskustelijana sekä työelämän muuttumisen pitkäaikaisena seuraajana on kirjan aihepiiri kirjoittajalle varsin läheinen. Kirja onkin merkittävä puheenvuoro pyrittäessä saamaan kevytyrittäjyyden asema nykyistä selkeämmäksi ja toimivammaksi yhteiskunnassamme.

Kirja julkaistaan lokakuussa 2020.

0
Feed

Jätä kommentti