Virtaustekniikan oppikirja on uudistettu kesällä 2016

10.08.2016

Virtaustekniikka -oppikirjassa käsitellään nykyaikaisen yhdyskuntakehityksen kannalta keskeisiä vedensiirtojärjestelmiin liittyviä asioita. Uudistettuun ja laajennettuun toiseen painokseen, Virtaustekniikka R2016, on lisätty runsaasti käytännön esimerkkejä ja teoriajohdantoja. Merkittävä laajuuden lisäys on energiatehokkuuden käsittelyssä, joka on nykyajan tärkeimpiä trendejä kaikkialla maailmassa.

Yhdyskuntien väestönkasvu ja keskittyminen sekä teollisuuden kasvu ja kehitys johtavat yhä suurempiin käyttövesi- ja jätevesimääriin, keskitettyihin vedenkäsittely- ja kulutusalueisiin. Veden kulutus- ja käsittelykohteet sijaitsevat usein kaukana raakavesilähteistä ja jätevedet käsitellään usein keskitetysti suuremmilla laitoksilla.

Tämä kaikki yhdistettynä laadullisesti hyvien raakavesilähteiden ehtymiseen tai ympäristöongelmien aiheuttamaan lisääntyvään vesipulaan johtaa sekä puhtaan käyttöveden ja jäteveden kaukosiirtotarpeiden lisääntymiseen lähes kaikkialla maailmassa.

Veden kaukosiirtoon liittyy monia teknisesti haastavia toiminnallisia ja energiataloudellisesti merkittäviä näkökohtia, joista viimeksi mainittu liittyy varsin keskeisesti myös ilmastomuutokseen liittyvään problematiikkaan.

Vedensiirron, -jakelun ja -säädön toiminnallinen suunnittelu on kasvava ja kehittyvä insinööritieteen alue. Virtaustekniikka -kirja on tarkoitettu hahmottamaan ongelmia ja etsimään niihin ratkaisumalleja sekä osoittamaan näkökohtia, joita on otettava huomioon vedensiirtojärjestelmiä toteutettaessa.

Useimmista muista alaan liittyvistä kirjoista (vieraskielisistä) poiketen kirja sisältää runsaasti soveltavia esimerkkejä reaalimaailman kohteista (kotimaista kirjallisuuttahan tällä aihepiirillä ei ole - ei ainakaan tässä laajuudessa yksien kansien välissä). Uudistetun painoksen kirjoitus on oppikirjamaisempi kuin ensimmäinen painos. Monia vaikeimpia kohtia on pyritty havainnollistamaan.

Kirja on tarkoitettu suunnittelijoille, vesien siirtoon ja sen hallintaan osallistuville päättäjille, opiskelijoille, käyttäjille, laitetoimittajille ja urakoitsijoille.

Kirja on tullut myyntiin elokuussa 2016 ja löytyy kone- ja rakennusalan kirjavalikoimistamme. Kirjan ovh on 43,50 €.

ISBN: 978-952-5491-86-9

Esimerkki paineviivastosta välillä vesilaitos - kaupunki.

Esimerkki turbiinityyppien sovellusalueista.